Vetsmering is typisch toegepast waar een continue olie toevoer niet kan worden verzorgd, zoals in open tandwielen en lagers. Voor het selecteren van een geschikt vet moeten de veteigenschappen zoals de viscositeit en de consistentie in beschouwing worden genomen en daarnaast de bedrijfscondities zoals de optredende temperatuur, waterbestendigheid en de oxidatiestabiliteit.

Een smeervet bestaat uit een basisolie, additieven en een verdikker. De meeste verdikkers zijn zepen, i.e. lithium, calcium, of aluminium zeep. Complexe zeepvetten hebben een betere temperatuur bestendigheid en zijn in het algemeen toepasbaar tot 180ºC, waarbij de minerale olie verdampt. Een kleiner aantal vetsoorten, voor zeer specifieke applicaties, zijn samengesteld met niet-zeep verdikkers zoals organoclays, polyurea of silica composieten.

Vet is het meest toegepaste smeermiddel in wentellagers en lage snelheid applicaties, voornamelijk omdat smeervetten relatief eenvoudig in gebruik zijn en de eenvoudigste afdichtsystemen al voldoen. De selectie van het type smeermiddel, olie of vet, het benodigde smeersysteem, wordt een logische beslissing wanneer de diverse eigenschappen van smeermiddelen en smeersystemen bekend zijn